Kredytowanie szpitali jest podróżą, i nie celem

30 grudnia, 2021 Off By admin
W obecnym scenariuszu, jakość jest największym motorem gwoli każdej firmy, by nawiązać sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną spośród takich branż, dokąd postać opieki nie prawdopodobnie egzystować narażone na szwank za wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest niesłychanie włączony a działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych a technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość notorycznie słyszymy o słabej opiece nad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku z tym forma usług medycznych staje się koniecznością, a akredytowanie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym dzięki organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu a poprawy jakości, wydajności natomiast skuteczności. Technecon Healthcare, jako doradca szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki poprzez wewnętrzną ocenę obiektów i procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, i i pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej z normami akredytacyjnymi, gdy również prowadzi za pomocą tok akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest rękojmia wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych i skrócenie czasu pobytu w szpitalu.

Kto przypadkiem się ubiegać o akredytację?

Każda zrzeszenie opieki zdrowotnej, która w tej chwili funkcjonuje
Chętni do przyjęcia odpowiedzialności w ciągu poprawę jakości opieki
Preferowana jest zrzeszenie zarejestrowana czy też licencjonowana za pomocą odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie spośród ustalonymi standardami
Badanie zanim oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego z wykorzystaniem Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów tudzież standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości oraz parametrów wymaganych aż do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych z procesami teraz stosowanymi za sprawą szpital
Analiza i dokumentacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni ugościć inicjatywę w tworzeniu chęci pośród pracowników, zapewnić odpowiednie szkolenia gwoli wszystkich pracowników tudzież dać możliwość zobowiązanie z ich strony zaś animować oraz katalizować zarządzanie zmianą.

Korzyści z akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, oraz tym samym wzmocnienie doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy gwoli personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację z ubezpieczeniem i stronami trzecimi.
Zapewnia ufność tudzież pewność wśród pacjentów w poprzek rękojmia im dostępu aż do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi aż do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna ponad szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą bezustannie budować jakość opieki http://www.przyjemski.eu tudzież dawać możliwość kompatybilność z normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji zrzeszenie akredytująca otrzyma informacje, iż informacja placówka w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, wówczas być może pozostać podjęta rozstrzygnięcie o ponownym badaniu albo cofnięciu akredytacji. Podczas podczas gdy droga aż do akredytacji nie jest łatwa aż do pokonania, komplet czego potrzebuje to ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.