Kredytowanie szpitali jest podróżą, zaś nie celem

28 września, 2022 Off By admin
W obecnym scenariuszu, forma jest największym motorem dla każdej firmy, ażeby nawiązać sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną spośród takich branż, gdzie stan opieki nie przypuszczalnie istnieć narażone na strata w ciągu wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest ogromnie czynny tudzież działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych i technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość nagminnie słyszymy o słabej opiece ponad pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku spośród tym postać usług medycznych staje się koniecznością, oraz uwierzytelnienie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym przez organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu i poprawy jakości, wydajności natomiast skuteczności. Technecon Healthcare, jako doradca szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki przez wewnętrzną ocenę obiektów oraz procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, oraz plus pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej z normami akredytacyjnymi, jak także prowadzi przez proces akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest zapewnienie wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych i skrócenie czasu pobytu w szpitalu.

Kto przypuszczalnie się ubiegać o akredytację?

Każda zrzeszenie opieki zdrowotnej, która w tej chwili funkcjonuje
Chętni aż do przyjęcia odpowiedzialności w ciągu poprawę jakości opieki
Preferowana jest zrzeszenie zarejestrowana ewentualnie licencjonowana przez odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie spośród ustalonymi standardami
Badanie zanim oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego za pomocą Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów i standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości natomiast parametrów wymaganych aż do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych spośród procesami obecnie stosowanymi z wykorzystaniem szpital
Analiza oraz specyfikacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni podjąć inicjatywę w tworzeniu chęci wśród pracowników, dać możliwość odpowiednie szkolenia gwoli wszystkich pracowników zaś umożliwić zaangażowanie spośród ich okolica i animować natomiast katalizować zarządzanie zmianą.

Korzyści z akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, zaś tym samym rozwój doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy w celu personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację z ubezpieczeniem natomiast stronami trzecimi.
Zapewnia ufność oraz pewność między pacjentów przez rękojmia im dostępu aż do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna nad szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą ciągle budować stan opieki http://www.przyjemski.eu natomiast dawać możliwość odpowiedniość z normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji zrzeszenie akredytująca otrzyma informacje, iż dana placówka w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, nie prędzej prawdopodobnie zostać podjęta uchwała o ponownym badaniu lub cofnięciu akredytacji. Podczas podczas gdy wyjście do akredytacji nie jest łatwa aż do pokonania, suma czego potrzebuje to ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.