Maszyna do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

12 lutego, 2022 Off By admin
Co to jest urządzenie odbiorcze EMI zaś czym jest system do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma albo odbiornik EMI) jest jednym spośród w największym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) czy też w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania zaś rozwiązywania problemów EMI, które cyklicznie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu dzięki agregat planowany wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności przed wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby znaleźć promieniowane tudzież przewodzone emisje generowane dzięki oprzyrządowanie elektroniczny, odbiorniki EMI ewentualnie analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami zaś przetwornikami (antena, LISN, próbnik pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe tudzież analizatory widma, jednakowo kiedy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, nie inaczej podczas gdy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, format sygnału RF na skali pionowej oraz częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane przy użyciu odbiornik EMI względnie analizator widma.

Co to jest egzamin EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl względnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogóle podzielone na dwójka rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za sprawą sprzęt elektroniczne, które mogą być przyczyną zakłócenia czy też awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo artyzm sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego alokacja a ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają waga na proces metoda EMC. Badania EMC mogą rościć pretensje następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, kiedy te emitowane przez linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu lub innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, który jest zarówno przewodzony, jak tudzież emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego warto wykonywać testy EMI?

Istnieje bez liku czynników, które powodują, iż tryb EMI są odkładane na dosyć tego projektu. Pierwszym z nich jest pozorna pasztet w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją natomiast wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl a personelem, jaki służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC natomiast iż jeśliby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, do którego jest podłączony, dodatkowo przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, skoro zasilacze służą dość jako „posłaniec” niż zalążek problemów EMC.

Pozostaje jeszcze myśl kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest daleko http://www.wlazly.pl z większym natężeniem kosztowne aniżeli generowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również wartość wcześniejszych testów przesiewowych jest znacznie dolny aniżeli wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im przedtem wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.